Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Baba – råd och stöd för ensamkommande barn på flykt

Stockholms Stadsmission driver sedan i april 2016 projektet Baba. Syftet är att få kontakt med gömda barn och ungdomar upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige. Det handlar om att kartlägga barnens behov och ge akut stöd.

Målgruppen för Baba är barn och unga upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige och som av olika anledningar står utanför samhällets insatser. De kan till exempel ha avvikit från sin placering, valt att inte söka asyl i Sverige eller ”gömt” sig på grund av avslag på sin asylansökan.

De unga erbjuds:

  • anonyma och trygga mötesplatser
  • social samvaro, aktiviteter och stödjande samtal
  • basala insatser (mat/kläder/hygien)
  • länka till adekvata instanser, till exempel jurister, sjukvård, socialtjänst
  • stöd av ungdomscoacher.

Våra ungdomscoacher har tystnadsplikt och arbetar på deltagarens uppdrag. Tillsammans med barnen och ungdomarna utforskar vi olika alternativ utifrån den situation som de befinner sig i.

Ungdomscoacher Baba
Behöver du stöd? Ring direkt till våra ungdomscoacher.
Helena Wihlborg
Projektledare