Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Oneeighty – vänder frånvaro till närvaro i skolan

En ungdom som sitter hemma vid datorn
Oneeighty stöttar barn och unga med långvarig skolfrånvaro, så kallade hemmasittare, tillbaka till skolan. Eleven får hjälp online med en struktur i vardagen och tillgång till ett professionellt stödteam med socialpedagog och lärare. Oneeighty tar in elever från hela Sverige.

Vad gör att eleven inte går till skolan?

Oneeighty är en skateboardterm som syftar på att göra en helomvändning. När elever har långvarig skolfrånvaro är det vanligt att leta orsaker hos eleven eller familjen. Benämningar som skolkare, hemmasittare och skolvägrare antyder att ansvaret framför allt ligger hos eleven. Alla unga Oneeighty mött vill klara skolan, de vill ha vuxenkontakt och har starka skäl till varför de inte går i skolan. Vårt arbete utgår ifrån att vända på perspektivet och se det strukturella: vad är det i lärmiljön som gör att eleven inte går till skolan? 

Kunskap finns i allt

I allt eleven gör finns det kunskap. Genom att chatta på engelska, spela onlinespel, följa bloggar eller lära sig att bygga högtalare finns kunskap som går att länka till skolan. Det handlar om att synliggöra, medvetandegöra och koppla kunskapen till skolans läroplan och mål. Vi arbetar med både pedagogiskt och socialt stöd och utgår från elevernas intressen och livssituation. 

Oneeightys elevplatser för grundskola och gymnasieskola

Skolor, socialtjänst och kommuner kan använda Oneeightys elevplatser för att få hjälp med att stötta en elev tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. 

Det här ingår i Oneeightys elevplatser:

  • Eleven får tillgång till ett professionellt stödteam som består av socialpedagog och lärare
  • Varje vecka har eleven åtta timmars schemalagd chatt
  • Kartläggning av elevens lärande. Hur lär sig eleven när det handlar om egna intressen? Kan det sättet att lära sig appliceras på skolans lärande?
  • Nära samverkan med skolan, vi är en länk mellan skolan och eleven
  • Workshop för skola och eventuell socialtjänst i Oneeightys metod
  • En kartläggningsrapport som fokuserar på styrkor och kompetens hos eleven
  • Visst familjestöd
  • Kontinuerliga avstämningar
  • Stöd till skolan vid övergång till mer regelbunden skolgång
  • Tillgång till Stockholms Stadsmissions andra verksamheter som exempelvis terapi på Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män och aktiviteter på Unga Station. 

Oneeighty har löpande elevintag hela läsåret och arbetar med elever i grundskolan och i gymnasieskolan. 

Skola, kommun eller socialtjänst: så gör du för att anlita oss

Välkommen att kontakta oss för en elevplats. Elevens skola är fortfarande huvudman och en löpande samarbetspartner i arbetet. Kostnaden är 10 000 kronor per månad med en startkostnad på 20 000 kronor. Uppsägningstiden är en månad. 

Oneeighty har löpande elevintag hela läsåret och arbetar med elever i grundskolan och gymnasieskolan. 

Vårdnadshavare: så gör du för att anlita oss 

Oneeighty är en frivillig insats och vi arbetar bara med elever som själva vill vara med i Oneeighty. Men det är skolan, kommunen eller socialtjänsten som beslutar om en elev ska få tillgång till Oneeighty som stödinsats.  Du som vårdnadshavare och anhörig är välkommen att kontakta oss om du tror att vi kan hjälpa ditt barn. Vi har löpande elevintagning hela läsåret. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Marit Sahlström
Oneeighty
projektledare

Kim fick hjälp av Oneeighty

Kim gick inte i skolan på flera år. Tröskeln för att gå dit igen blev bara högre och högre. Till slut stannade hon hemma. Läs om hur Oneeighty arbetade med Kim och hur hon hittade tillbaka till studiemotivationen.

Anpassade studier i din egen takt