Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Minskad skolfrånvaro genom att möta unga online

2014-02-20
Under föregående läsår fick 21 000 gymnasielever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk och 1200 elever gick ut årskurs nio utan betyg i ett enda ämne. Nu satsar Stockholms Stadsmission på att vända frånvaro till närvaro med projektet Oneeighty som arbetar online med unga med stor eller total skolfrånvaro.

Stockholms Stadsmissions nya projekt Oneeighty arbetar online med att stötta elever i grund- och gymnasieskolan tillbaka till skolan. Elevernas frånvaro beror ofta på mobbning, socialt utanförskap och brist på pedagogiskt stöd i skolan. Forskning visar att många frånvarande elever inte fått det stöd från skolan som de behöver, något som de även har rätt till enligt läroplanen.

- Vi behöver testa alla vägar för att stötta elever tillbaka till en fungerande skolgång och ett socialt sammanhang. Ett sätt är att arbeta online, där har vi en möjlighet att öppna upp för en kommunikation med de som är svåra att nå. Idag så finns de flesta barn och unga online, även de elever som inte finns i skolan finns ofta på nätet, säger Marit Sahlström, projektledare för Oneeighty vid Stockholms Stadsmission.

Onlinestöd hjälper unga att utveckla intressen

På Oneeighty arbetar pedagoger och socionomer över internet med att skapa en relation med ungdomarna. Under bestämda chattider, både dag- och kvällstid, hålls en kontinuerlig kontakt med eleverna. Tillsammans med pedagogerna får eleverna hjälp med att kartlägga sina intressen och mål som ofta handlar om att bryta mönster, komma tillbaka till skolan och få betyg. Gemensamt sätts sedan en plan med verktyg för att nå målen och bryta frånvaron till närvaro.

- Det har varit bra att Oneeighty har funnits för oss, vi hade tur som fick vara med. Oneeighty har fungerat som en brygga mellan skolan och vårt barn, och varit en bra vuxenkontakt utöver familjen, säger en förälder till en av deltagarna.

Marit Sahlström
Oneeighty
projektledare

Oneeighty – vänder frånvaro till närvaro i skolan

Oneeighty stöttar barn och unga med långvarig skolfrånvaro, så kallade hemmasittare, tillbaka till skolan. Eleven får hjälp online med en struktur i vardagen och tillgång till ett professionellt stödteam med socialpedagog och lärare. Oneeighty tar in elever från hela Sverige.

Läs mer om Oneeighty – vänder frånvaro till närvaro i skolan

Utbildning

Alla människor har rätt till utbildning och alla skolor ska vara bra skolor. Men studieresultaten sjunker och ökad segregation bidrar till större klyftor i samhället. Det påverkar inte bara kvaliteten på skolan utan är också ett hot mot demokratin och välfärdssamhället. 

Läs mer om Utbildning