Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Europas stadsmissioner kraftsamlar

2012-09-03
- Fler kvinnor, unga och barnfamiljer i hemlöshet över hela Europa.

Det finns en växande andel kvinnor, yngre och barnfamiljer i hemlöshet över hela Europa. EU-migranter är en annan grupp som ökar. Den 5-7 september samlas Europas stadsmissioner i Stockholm för att tillsammans diskutera hur hemlösheten har utvecklats, utbyta erfarenheter och finna lösningar för samarbete.

Profilen för människor i hemlöshet i Europa har förändrats de senaste åren. Dominerande inom hemlöshet är fortfarande medelålders, ensamstående män men det finns grupper som under de senaste 1-5 åren har växt, såsom kvinnor, yngre, barnfamiljer och EU-migranter.

Uppgifterna kommer från Feantsa, en intresseorganisation i Bryssel för europeiska nationella organisationer som bekämpar hemlöshet, som har sammanställt statistik samt information om hur hemlösheten har utvecklats i Europas länder.

- Vi arbetar olika i olika länder och har mycket att lära av varandra. Särskilt viktigt är det med ett nära samarbete och kunskapsöverföring då EU-migranter är en växande grupp inom hemlöshet i flera europeiska länder, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Som en följdeffekt av den ekonomiska krisen har personer med högre utbildning och arbetslivserfarenhet som lever i hemlöshet växt i antal, många har drabbats av inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Det handlar ofta om personer som inte har betraktats vara i riskzonen att hamna i hemlöshet före krisen.

Hemlösheten ökar i de flesta länder

Enligt inrapporterade siffror till Feantsa har hemlösheten ökat inom de flesta länder i Europa de senaste åren, däribland Sverige. Exempelvis har antalet personer som besöker härbärgen ökat med 24 procent mellan år 2005-2010 i Frankrike, och i Grekland har antalet hemlösa ökat med 25 procent mellan år 2009-2011.* Det är endast i Nederländerna, Skottland och Finland som hemlösheten har minskat. I Danmark är antalet människor som lever i hemlöshet oförändrat.

Europeiska stadsmissioner lär av varandra i Stockholm i september

Vart fjärde år samlas medarbetare på stadsmissioner över hela Europa för att bland annat diskutera utvecklingen inom hemlöshet och vad man gemensamt kan göra för att förbättra situationen. I september kommer 160 deltagare från hela Europa till konferensen EAUM, The European Association of Urban Missions, i Stockholm.

- Vi står inför många utmaningar som vi kommer att reflektera över gemensamt. I och med konferensen vill vi också visa hur vi arbetar här i Sverige vilket jag hoppas ska inspirera andra länders representanter, samtidigt som vi vill inspireras av dem för att utveckla vårt arbete med hemlöshet, avslutar Marika Markovits.