Allting som vi vill kan vi göra

Grillska Gymnasiet och Grillska komvux är den nya tidens skola. Till oss är alla välkomna och här får man lära sig att tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Vi är en friskola utan vinstsyfte. Att inspirera eleverna till att nå sin fulla potential är vår drivkraft. Tillsammans blir vi kollektivet som skapar trygga, ansvarsfulla och hoppfulla individer. Välkommen till en mänskligare skola för ett mänskligare samhälle.
  • 26 maj 2014

En del av Stadsmissionens skolstiftelse
Grillska Gymnasiet och Grillska komvux är en del av Stadsmissionens skolstiftelse. En idéburen skola utan vinstsyfte som erbjuder utbildning för alla. De sex gymnasieskolorna finns i Eskilstuna, Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Västerås och Örebro. Grillska komvux finns i Stockholm. Förutom Grillska Gymnasiet och komvux erbjuder stiftelsen folkhögskola, sfi och yrkeshögskola i Stockholm. Med totalt 3 000 studerande är vi Sveriges största fristående, idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.

Kvalitet i fokus
Vår verksamhet bygger på en tydlig människosyn och värden gemensamma med svensk skollagstiftning. Möjligheterna till nätverk och samarbeten inom den egna organisationen Stockholms Stadsmission gör vår skola unik. Förutom skola driver Stockholms Stadsmission social verksamhet, secondhandbutiker, kaféer, ungdomsmottagning, kollo och mycket mer. Allt vi gör har samma mål – att skapa ett mänskligare samhälle. De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering har triggat oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi tror att det behövs en fristående aktör som sätter det viktigaste i fokus– att ge unga den mest kvalitativa utbildningen.

Skola med hjärta
Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. På Grillska Gymnasiet och komvux har alla en plats och kan växa, oavsett om du har målet inställt på att komma i kapp eller få högsta betyg. Som studerande ska du mötas av en varm och generös atmosfär och få en personlig och trygg studiemiljö. 

Idéburen skola
Vår största drivkraft är glädjen att se människor utvecklas. På Grillska Gymnasiet och komvux går skolpengen för varje studerande, oavkortat till att förbättra skolan, undervisningen och skapa långsiktighet. Vi investerar i bra stöd för de studerande som behöver det. Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sina egna liv och ett demokratiskt och medmänskligt samhälle. 

 

 


Korta fakta

Notiser

Visa alla notiser