Allting som vi vill kan vi göra

Så lyder det gemensamma mottot på Grillska Gymnasiet. Vi är den nya tidens skola. Till oss är alla välkomna och här får man lära sig att tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Vi är en friskola utan vinstsyfte. Att förse eleverna med kunskap och att inspirera dem till att nå sin fulla potential är vår drivkraft. Tillsammans skapar vi trygga, ansvarsfulla och hoppfulla individer. Välkommen till en mänskligare skola för ett mänskligare samhälle.

En del av Stadsmissionens skolstiftelse
Grillska Gymnasiet  är en del av Stadsmissionens skolstiftelse. En idéburen skola utan vinstsyfte som erbjuder utbildning för alla. De sex gymnasieskolorna finns i Eskilstuna, Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Västerås och Örebro. Förutom Grillska Gymnasiet  erbjuder stiftelsen folkhögskola, sfi och yrkeshögskola i Stockholm. Med totalt 2 500 studerande är vi Sveriges största fristående, idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i och en av initiativtagarna till Idéburna skolors riksförbund. Förbundet vill värna mångfald bland skolor och samlar firstående, idéburna skolor utan vinstintresse. 

Kvalitet i fokus
Vi tror att det behövs en fristående aktör som sätter det viktigaste i fokus– att ge unga den mest kvalitativa utbildningen. Vår undervisning utgår från det personliga mötet, kompetens, nytänkande och resultat. Ett brett kontaktnät och samverkan med lokalsamhället är lika viktigt. Möjligheterna till nätverk och samarbeten inom den egna organisationen Stockholms Stadsmission gör vår skola unik. Förutom skola driver Stockholms Stadsmission social verksamhet, secondhandbutiker, kaféer, ungdomsmottagning, kollo och mycket mer. Allt vi gör har samma mål – att skapa ett mänskligare samhälle. 

Skola med hjärta
Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. På Grillska Gymnasiet har alla en plats och kan växa, oavsett om du har målet inställt på att komma i kapp eller få högsta betyg. Som studerande ska du mötas av en varm och generös atmosfär och få en personlig och trygg studiemiljö. 

Idéburen skola
Vår största drivkraft är glädjen att se människor utvecklas. En positiv utveckling av människor leder till ett bättre samhälle. Skolan är icke-konfessionell och politiskt obunden. Vi bedriver vår verksamhet utan vinstsyfte. Här går skolpengen för varje studerande, oavkortat till att förbättra skolan, undervisningen och skapa långsiktighet. Vi investerar i bra stöd för de studerande som behöver det. Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sina egna liv och ett demokratiskt och medmänskligt samhälle. 

 

 


Korta fakta

Stadsmissionens Skolstiftelse är medlem i Idéburna skolors riksförbund
 

Läs mer om

Grillska komvux erbjuder inte kurstarter från hösten 2015
Från 2015 har flera av skolans avtalskommuner valt att samarbeta med ett färre antal skolaktörer. Grillska komvux är en liten skolaktör med ett begränsat kursutbud och har tagit beslutet att göra ett uppehåll i erbjudandet av kurser på Grillska komvux från hösten 2015. 

Notiser

Visa alla notiser