En mänskligare skola

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation utan vinstsyfte som erbjuder utbildning för alla. Grillska gymnasiet är sedan juli 2013 en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Dessutom erbjuder stiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux, sfi i Stockholm. Totalt studerar 3000 studerande på våra skolor vilket gör oss till Sveriges största idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.
  • 2 aug 2013
Kvalitet är viktigast

Vår verksamhet bygger på en tydlig människosyn och värden gemensamma med svensk skollagstiftning. Vi driver en skola för alla. Möjligheterna till nätverk och samarbeten inom den egna organisationen gör vår skola unik. Förutom skola sysslar vi även med social verksamhet, secondhandbutiker, kaféer, ungdomsmottagning, kollo och mycket mer. Allt vi gör har samma mål – att skapa ett mänskligare samhälle. De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering har triggat oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi tror att det behövs en ny aktör som sätter det viktigaste i fokus– att ge unga den mest kvalitativa utbildningen.

Skola med hjärta
Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering. På Grillska Gymnasiet har alla en plats och kan växa, oavsett om du har målet inställt på att komma i kapp eller få högsta betyg. Som elev ska du mötas av en varm och generös atmosfär och få en personlig och trygg studiemiljö.

Idéburen skola
Vår största drivkraft är istället glädjen att se människor utvecklas. På Grillska gymnasiet går skolpengen för varje elev, oavkortat till att förbättra skolan, undervisningen och skapa långsiktighet. Vi investerar också i bra stöd för de elever som behöver det. Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att kunna tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sina egna liv och ett demokratiskt och medmänskligt samhälle.

Korta faktaStadsmissionens Skolstiftelse är medlem i Idéburna skolors riksförbund.

Notiser

Visa alla notiser